Prijsupdate 1-1-2021.

Evolutie van diamant prijzen

Diamant prijzen.

De populariteit van diamanten is sinds de 19de eeuw sterk toegenomen, voornamelijk door het efficiënt gebruiken van reclame. Diamanten zijn voor altijd: kostbaar, uniek en hun schittering doet de zon verbleken. Diamanten zijn zeer populair als juweel maar nog niet als investering of als ruilmiddel. Dit komt omdat diamanten een lage liquiditeit (onmiddellijke vereffenbaarheid) hebben, zeer moeilijk verwisselbaar zijn en het bijna onmogelijk is om voor diamanten een standaardprijs te bepalen.

Ruwe diamant.

Historisch worden de prijzen van ruwe diamanten voor het grootste deel bepaald door DE BEERS Group. Zij bezitten 40 à 50% van het marktaandeel. Sinds de jaren ’80 zijn er steeds nieuwe ondernemers begonnen met mijnen te ontginnen in Rusland, Canada en Australië. Met deze acties probeerden en proberen ze nog steeds de dominantie van De BEERS te breken. Dus het probleem ligt niet bij de prijsbepaling van ruwe diamant.

Lees meer over diamantmijnen.

Geslepen diamant.

De prijs van geslepen diamant varieert heel sterk en is voor een groot deel afhankelijk van de vier C’s. Voor diamant bestaat er geen universele prijs per gram. Dit staat in schril contrast met andere kostbare edelmetalen zoals goud. Dit komt omdat grote diamanten zeldzaam zijn dus hoe groter de geslepen diamant des te kostbaarder. Er zijn opmerkelijke prijsverhogingen tussen diamantcategorieën. Bijvoorbeeld een 0.49 ct (98 mg) kost 5500 dollar per karaat daarentegen kost een 0.50 ct (100mg) 7500 dollar per karaat. Dit verschil zal voor een leek alle logica tarten maar in realiteit is deze steen unieker en dus kostbaarder. Een deel van de prijsverschillen is mede bepaald door de marketingstrategie gebruikt om sommige stenen te promoten en door de verwachtingen van de klanten. Meeste juweliers werken tegenwoordig met zeer fijn afgestelde machines en hebben diamanten nodig met de juiste afmetingen voor hun machine. Door de niet –lineaire exponentiële prijsverschillen bij verschillende gewichten is het onmogelijk om bijvoorbeeld twee 0.50ct’ers om te ruilen voor een 1 ct’er. Met grondstoffen zoals goud is het duidelijk dat één bar van twintig gram dezelfde waarde heeft als twee bars van 10 gram. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om een duidelijk, transparant prijssysteem te ontwikkelen en als gevolg is het verhandelen van diamanten geen sinecure.

Er moet een standaard kwaliteitsbepaling zijn en in de wereld van diamant waar er zoveel verschillende kwaliteiten beschikbaar zijn is het zeer moeilijk om een standaard prijs te bepalen. De Rapaport ontwikkelt door Martine Rapaport is een prijslijst waar alle prijzen van geslepen diamant opstaan. Maar om deze lijst te ontvangen moet je een aardige som neertellen. Zo dus is hij niet toegankelijk voor de meeste private geïnteresseerden of investeerders. Er zijn ook verschillende instituten die waardebepalingen doen. Deze hebben variërende standaarden als het gaat over diamant identificatie en prijsbepaling. GIA, HRD en IGI zijn de meest bekende instituten. Hier kan je een diamant binnen brengen en deze zal een certificaat krijgen. Hoewel ze allemaal hun eigen criteria gebruiken, zijn de instituten toch zeer voorzichtig bij de beoordeling van een diamant. Wanneer zij een diamant overwaarderen, kan dit zware gevolgen hebben voor de diamantmarkt. Wanneer een privaat persoon een diamant wil verkopen aan een diamantair zal hij altijd in het bezit moeten zijn van zulk een certificaat. Dit is ook één van de redenen waarom het moeilijk is voor een privaat persoon om een diamant terug te verkopen.

De instituten spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitsbepaling van een geslepen diamant maar als het gaat over de prijsbepaling van die diamant draagt de diamant industrie toch zijn voorkeur weg aan prijsgidsen zoals de RAPAPORT, The diamond Registry Wholesale Diamond Price list en de Gem Guide. Deze magazines of lijsten worden wekelijks of per kwartaal gepubliceerd.

De moeilijkheid om prijzen te bepalen draagt bij tot de lage liquiditeit van diamanten maar is niet de belangrijkste reden. De voornaamste reden is het gebrek aan een termijnmarkt. De meeste verhandelbare goederen hebben een termijnmarkt of een andere vorm van gemeenschappelijke verhandelruimte. Dit alles plus het feit dat diamanten ook nog eens onderhevig zijn aan toegevoegde waarde belastingen in Europa en verkoopbelastingen in de meeste andere ontwikkelde landen zorgt ervoor dat de effectiviteit van diamant als investeringsmedium sterk gereduceerd wordt.

Synthetische diamant.

Sommige investeerders zijn bang dat synthetische diamanten een bedreiging gaan vormen voor de prijzen van de natuurlijk geslepen diamanten. Deze vrees lijkt ongegrond want ondertussen wordt al meer dan vijftig jaar synthetische diamant geproduceerd en toch heeft dit nog steeds geen noemenswaardige impact op de markt gehad.

Evolutie diamantprijzen van april 2011 tot maart 2012

Evolutie diamantprijzen