Prijsupdate 1-1-2020 . Registreer voor toegang tot prijsinformatie (beschikbaar na inloggen)

Prijs tonen - BTW tarief

Prijs instellingen

Prijsinformatie op uw webshop tonen : aan/uit zetten

BTW tarief

Indien u prijsinformatie toont en BTW wenst te berekenen op uw verkoop prijzen dan dient u hier het BTW tarief in te voeren.

Toon transport kosten  aan/uit

Indien u de diamanten zal opsturen dan zal het systeem de door u gekozen tarieven tonen

Toon extra tekst  aan/uit

U kan bovenaan uw webshop nog extra tekst plaatsen

Na uw aanpassingen dient u onderaan op ‘update’ te klikken om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.