Prijsupdate 1-1-2021.

Diamantmijnen in de wereld

10 April, 2020 10:49

Diamant is de enige edelsteen die uit slechts één element bestaat, koolstof. Diamanten worden in het binnenste van de aarde gevormd doordat koolstof onder invloed van een enorme druk en immense hitte is gekristalliseerd. Hierin schuilt de zeldzaamheid van de diamant. De gekristalliseerde koolstof is maar op enkele plaatsen op de wereld en dit in zeer kleine hoeveelheden te vinden

Diamantmijn Mimy Oost Siberie

Diamantmijn Mimy Oost Siberie

De kostbaarheid van de diamant ligt in zijn zeldzaamheid en de enorme moeite die ermee gepaard gaat om een diamant te delven.

Momenteel zijn er slechts een beperkt aantal diamantmijnen voor commerciële doeleinden actief. Dit omdat er bij andere mijnen niet genoeg gedolven kan worden om financieel leefbaar te zijn. Decennia lang werd diamant in India gedolven. Pas veel later werden er, behalve dan in Zuid -Afrika, ook in andere landen zoals bv. Siberië diamanten gevonden.

Vulkanische diamantmijn

Vulkanische diamantmijn

In sommige streken, zoals in Afrika en Siberië, wordt diamant  aangetroffen in de pijpen van uitgedoofde vulkanen. De ontginning van deze diamanthoudende pijpen begint met het afgraven van de  oppervlakte. Eerst wordt het zand weg gegraven zodat de diamanten blootgelegd worden. Wanneer de opgravingen te diep gaan om van bovenaf te worden uitgevoerd, boort men evenwijdig aan de pijp een schacht, van waaruit horizontale tunnels in de richting van de diamanthoudende erts wordt gegraven. Zo ontstaat een “OPEN MIJN”. Zoals bijvoorbeeld de grootste diamantmijn in de wereld:

Kimberley diamantmijn 'big hole'

Kimberley diamantmijn

Gemiddeld moet men 50 ton Kimberliet (gestolde diamant - houdende lava) delven om een diamant te vinden, die- wanneer hij eenmaal geslepen is- één steen van een karaat oplevert. Een verhouding van 1 op 250 miljoen! Het delven van diamant uit een mijn vraagt derhalve aanzienlijke financiële en industriële middelen. Want slechts 15 tot 20% van de gedolven diamant kan gebruikt worden voor juwelen.

< Diamanten kopen in België en Nederland Prijsbepaling van diamanten? >